Resen Municipality, Macedonia – Old Photos

Old Photos from Resen Municipality, Prespa region, Republic of Macedonia

1

2


 

Поздрав од Ресен

3


 

4


 

5


 

Разгледница - поздрав од Отешево

6

7


 

Разгледница - поздрав од Преспа

8


 

Разгледница - поздрав од Крани

9


 

Разгледница - поздрав од Преспа

10


 

Resen old postcard

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Resen old postcard

Part 3

Resen old postcard

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Resen old postcard

 

Resen old postcard

 

Resen old postcard

 

 

 

Разгледница - поздрав од Преспа

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Разгледница - поздрав од Преспа

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Разгледница - поздрав од Ресен

 

Разгледница - поздрав од Преспа